Störningar i belysningen i Stöpen

Vi har upptäckt ett kabelfel i gatubelysningen i Stöpen som vi jobbar med att åtgärda.

Vi har upptäckt ett kabelfel i Stöpens gatubelysning. Det är Allén och Smedjevägen i Stöpen som drabbats och därmed inte har någon gatubelysning.

Felsökning och tjältining är påbörjad.