Gåbuss

Vid många skolor är trafiken så intensiv på morgnarna att föräldrar inte vågar låta sina barn gå till skolan själva. Därför skjutsas allt fler barn i bil.

Detta leder i sin tur till att miljön vid skolan blir ännu besvärligare, vilket gör att ännu fler föräldrar skjutsar sina barn. Ett annat problem är att barnen rör sig för lite. Motion är en viktig förutsättning för god hälsa och bidrar dessutom till goda resultat i skolarbetet.

Vad är gåbuss?

En smart lösning på problemen kan vara gåbussar. Gåbuss innebär en organiserad promenad till skolan. En promenad som startar upp av den som bor längst bort efter en "linje" och där man sedan fyller på vid "hållplatser" för gemensam promenad till skolan, med eller utan vuxenstöd beroende på elevernas ålder. Alternativt att förälder turas om att ta med flera barn i området.

Fördelarna med gåbuss är många

  • Minskad biltrafik och bättre luftmiljö vid skolan
  • Lugnare elever i undervisningen
  • Barnen får röra sig på ett naturligt sätt varje dag
  • Starkare sammanhållning i gruppen
  • Minskad morgonstress

 

Är du intresserad av gåbuss kontakta skolan eller andra föräldrar i området.