Avstängda cykelleder på Billingen

Från och med den 29 september kommer vissa cykelleder på Billingen stängas för allmänheten på grund av pågående ombyggnationer. Detta för att säkerställa en smidig och säker byggprocess.

Åtgärderna påverkar dock inte alla cykelleder på Billingen. MTB-arenan, pumptrackbanorna, Billingerundan och Gröna milen kommer att förbli öppna för cyklister under ombyggnationen. 

Vi uppmanar alla att vara extra uppmärksamma på skyltar och anvisningar som indikerar vilka områden som är stängda. Ditt samarbete och din förståelse är av största vikt för att säkerställa en smidig ombyggnationsprocess och din egen säkerhet.