Friidrotten kvar på Södermalms IP ett tag till

Kommunens elever och friidrottsföreningarna behöver ha möjlighet att utöva friidrott på Södermalms IP till dess att idrottsplatsen Södra Ryd står färdig. Överklaganden på nybyggnationen i Södra Ryd som inkommit måste hanteras och därför kommer byggtiden nu att förlängas något. Det betyder i sin tur att ombyggnationen av Södermalms IP blir försenad.

- Idrotten är viktig för folkhälsan och vi behöver fortsatt låta friidrottare och elever utöva idrott inom Skövde kommun. Ingen sport ska behöva stå tillbaka på grund av överklagan. Det handlar om en försening av den nya friidrottsplatsen i Södra Ryd, och som en konsekvens även Södermalms IP. Vi hade räknat med att idrottsplatsen i Södra Ryd skulle stå klar till sommaren 2024, men nu blir det förskjutet. Jag är väl medveten om att det finns önskemål kring fotbollsarenan och vi kommer se till att nästa säsong fungerar för fotbollen, säger kommunalrådet Theres Sahlström (M).

Tidplanen är pressad och överklagan ligger hos Länsstyrelsen, som ska fatta beslut om och hur man ska gå vidare med den. Kommunen räknar med en försening på ungefär ett år av friidrottsplatsen i Södra Ryd. Upphandlingen är gjord så att det inte finns något fast startdatum för byggarbetet:

- På så sätt kommer inte kommunen få några viten med anledningen av den här förseningen. Det är bra för hela kommunen. Vi har en dialog med entreprenören för att kunna jobba på så bra som möjligt när vi väl hoppas kunna starta bygget, säger kommundirektör Johan Rahmberg.