Studiebesök

Under dag 2 på konferensen, onsdag 21 augusti, kommer du att få besöka några av våra olika verksamheter. Du väljer vilket studiebesök du vill genomföra i samband med din anmälan till konferensen.

Alla studiebesök utgår från Hotell Billingehus. En guide möter upp dig på hotellet och tar dig med till ditt valda studiebesök.

Adress: Hotell Billingehus, Alphyddevägen, 549 48, Skövde

Vara konserthus och badhus

Ta del av berättelsen om hur den lilla kommunen på Vara-slätten lyckats skapa ett av Västra Götalandregionens största och häftigaste konserthus med över 200 föreställningar om året. Under resan görs också ett kortare stopp i Varas charmiga badhus.

Platåbergen, Ålleberg

Platåbergens Geopark är en av 177 Unesco globala geoparker. Under studiebesöket upplever deltagarna Ålleberg som är det högsta av geoparkens 15 platåberg. Deltagarna får veta mer om det unika platåbergslandskapet och dess spännande historia.

Omställningsarbete Skaraborg, Töreboda

Skaraborg står inför stora och spännande utmaningar med bland annat flera stora företagsetableringar. Det ställer krav på samverkan mellan delregionens 15 kommuner. Under studiebesöket åker deltagarna till Töreboda för att ta del av exempel på hur omställningen kan ta sig uttryck. Skaraborgs kommunalförbund står som värd för studiebesöket.

Skövde Kulturhus och Kulturlabbet

OBS! Studiebesöket är fullbokat.

Välkommen till Sveriges första kulturhus och en av Skaraborgs mest besökta kulturplatser. Ta del av husets historia och verksamhet där samarbetet med Skövde högskolas dataspelsutvecklingsutbildning blivit vida uppmärksammat.

Idrottsturism Lidköping – Skara

På denna studieresa får deltagarna besöka Vilans fritidsområde i Skara och Sparbanken Lidköping Arena och lyssna på hur de två kommunerna arbetat framgångsrikt med idrottsturism kopplat till dessa fina anläggningar.