Vi utökar med nytt hemtjänstområde

Skövde växer, befolkningsprognosen visar en stor ökning av personer över 80 år kommande 10-årsperiod. Störst ökning i Skövde kommun prognostiseras Norr-malm att få. På grund av detta planeras ett nytt hemtjänstområde – Hasslum, att starta upp i höst.

2022-2032 prognostiseras en stor ökning av personer över 80 som kan vara i behov av hemtjänst. Redan nu märks den ökningen av i Skövde och då främst i Norrmalms hemtjänstområde. Nybyggnationen av trygghetsboende på Norrmalm innebär en ökning av inflyttande, både från Skövde och även från andra kommuner. För att möta den här ökningen planerar Skövde kommun att dela upp nuvarande område Norrmalm i två, Norrmalm och Hasslum. Detta medför en bättre logistik, möjliggör mer hållbart chefskap, ökad möjlighet till kontinuitet, kortare transport för medar-betarna, bättre långsiktig planering och bättre möjlighet för samplanering. Båda områden kommer att utgå från samma lokaler på Norrmalms äldreboende.

Tidsplan

Det nya hemtjänstområdet planeras starta i höst. Planeringsprocessen har pågått sedan i höstas och en arbetsgrupp bestående av representanter från hälso- och sjukvård, hemtjänst, bistånd, HR, ekonomi och utveckling tillsattes vid årsskiftet. Den breda sammansättningen från vård- och omsorgssektorn ska säkerställa att arbetet med att starta upp ett nytt hemtjänstområde genomförs på bästa sätt för både organisationen, medarbetare och brukare.

En enhetschef och en enhetssamordnare för det nya området är tillsatt och nu pågår rekrytering av undersköterskor.

Kartan över indelning av områden ses över och det är inte helt klart exakt hur grän-serna ska dras. Arbetet med detta syftar till att det blir en jämn fördelning mellan de olika områdena baserat på demografin. Hemtjänstkartans dragning ska vara klart inom de närmaste veckorna.