Anpassning till ett förändrat klimat

Klimatförändringarna påverkar i stort sett alla områden i samhället, som ekosystem, natur- och kulturmiljö och vår hälsa. När vi i kommunens olika verksamheter planerar vårt arbete är det viktigt att vi tar hänsyn till de konsekvenser som ett förändrat klimat innebär eller kan innebära. På så vis kan vi mildra eventuella negativa effekter eller kostnader men också ta tillvara på nya möjligheter.

I dag arbetar kommuner, företag och andra organisationer aktivt med att minska klimatpåverkan på olika sätt. Det kan handla om energieffektivisering, förnybar energi och hållbara transporter. Det är bra – men inte tillräckligt! Även med det mest optimistiska framtidsscenario står det klart att vi går mot en framtid med ett varmare, torrare, våtare och extremare klimat. Det gör att klimatanpassning kommer bli en allt viktigare fråga att hantera.

Datum