Personlig klimatanpassning

Med personlig klimatanpassning menar vi det som du som privatperson kan göra för att anpassa dig till ett förändrat klimat. Är du fastighetsägare så är det du som bär ansvaret för din egendom.

Här hittar du tips om hur du som privatperson kan rusta dig inför klimatförändringar:

- Tänk på att du själv är ansvarig för att skydda din egendom
- Kontrollera om din försäkring täcker översvämningsskador
- Följ väderprognoserna för att vara uppmärksam inför skyfall och stormar
- De personliga föremål som du är rädd om kan du flytta till en högre plats i din bostad

Datum