Vad innebär klimatanpassning?

FN:s klimatpanel har dragit slutsatsen att vi människor påverkar klimatet. Klimatet har redan förändrats och kommer att fortsätta förändras framöver. I Sverige så kan vi bland annat förvänta oss högre temperaturer, mer nederbörd, ökad risk för översvämningar, ras, skred, erosion och värmeböljor. Hur stora effekterna blir av klimatförändringarna beror på omfattningen av det förändrade klimatet, men också på samhällets förmåga att anpassa sig till dessa förändringar.

Klimatanpassning handlar om åtgärder som anpassar samhället till de klimatförändringar som redan märks idag och de som vi inte kan förhindra i framtiden. Det handlar om att skydda samhället mot direkta och indirekta konsekvenser som ett förändrat klimat ger. Även om de nödvändiga utsläppsminskningarna för att hejda klimatförändringarna blir av så kan klimatförändringarna inte helt förhindras.

Datum