Miljöredovisning

I miljöredovisningen beskrivs en del av miljöutvecklingen samt viktiga händelser som verkar för att öka hållbarheten i samhället. Både stora och små initiativ bidrar till en gynnsam utveckling. I Skövde kommun är mycket arbete på gång både internt och externt, men vi behöver lägga i en växel till.

Goda exempel

  • Kommunkoncernens sammanlagda solcellsbestånd motsvarar den årliga energianvändningen för uppvärmning och varmvatten hos ungefär 90 genomsnittliga svenska småhus (15,8 megawattimmar per år för uppvärmning och varmvatten i genomsnitt för småhus under 2021, enligt Energimyndigheten).

  • Skövde Energi AB har börjat projektera och bygga sex publika laddstationer för tunga elektrifierade fordon. På så vis har bolaget skapat möjlighet att påskynda omställningen till elektrifiering av tunga transporter i Skaraborg.

  • Under 2022 har måltidsavdelningen fortsatt att minska sitt matsvinn. Totalt för hela året landade det på drygt 45 gram per matgäst, vilket är långt bättre än årets mål på 52 gram. Även koldioxidutsläppen från maten minskar. Mellan 2020 och 2022 har utsläppen minskat från 1,9 koldioxidekvivalent per kilo livsmedel till 1,6.