Stadsplanering

Skövde är en växande stad och vi behöver ofta göra avvägningar kring vad ett område ska användas till, som bostäder, lekplatser, cykelvägar eller grönytor. Vår ambition är att skapa en tät och grön stad – samtidigt. Men hur gör vi det?

Skövde har många kvaliteter, precis som andra städer. Men när det kommer till tätortsnära natur sticker vi ut från mängden. Skövde ligger nämligen i mitten av natursköna områden, med höga naturvärden och ett rikt friluftsliv. Närmiljön består av en unik blandning, med täta skogar, stora ängar, det böljande berget Billingen och lugna parker som några exempel.

Ingen av oss behöver gå längre än 300 meter från hemmet för att komma till ett grönområde. Detta gör att vi kan vistas i naturen ofta. Vi behöver heller inte trängas i det gröna, eftersom det finns gott om platser där vi kan mötas, leka och vila. 

Vem tar ansvar för det gröna?

Vi är stolta över att Skövde är en stad med mycket grönska. Mycket grönstruktur i städerna gör att både vi människor, djuren och miljön mår bra. Närmare 80 procent av Skövdes grönytor är tillgängliga för oss alla, då det till största del är kommunen, landstinget och staten som äger grönytorna. Men detta innebär också att vi har ett stort ansvar när det kommer till att ta vara på dessa platser.

Vi försöker först och främst alltid att bygga på ytor som inte är gröna, som exempelvis parkeringsplatser eller fastighetsmark. Om vi tvingas att använda en del av en grönyta är det viktigt för oss att vi kompenserar för detta. Det kan exempelvis innebära att vi skapar nya passager där djuren kan röra sig, planterar fler träd som ersätter de som vi tagit bort eller ställer krav på att en byggnad ska ha grönt tak.