Vad gör vi?

Vi har ett stort ansvar när det gäller miljöarbetet i kommunen och arbetar aktivt med många frågor. I detta ingår bland annat övergripande miljöarbete, miljöanpassad upphandling, naturvård och energi.

Vi arbetar aktivt tillsammans med andra aktörer såväl lokalt, nationellt och internationellt. Vårt omfattande miljöarbete innebär många möjligheter för Skövde, utöver det faktum att vi bidrar till att dämpa den globala uppvärmningen och anpassar oss till ett förändrat klimat. Att föregå med gott exempel såväl nationellt som internationellt är alltid positivt. Skövde sätts på kartan som en innovativ och framsynt kommun.

Som samhällsplanerare har kommunen ett stort ansvar bland annat för energieffektivisering, var vi bygger vägar, bostäder och industrier samt hur kollektivtrafiken ser ut. Kommunen är också en stor verksamhetsutövare samt inköpare av varor och tjänster vilken i sin tur ställer höga krav på miljömedvetenhet.

Vårt hållbara fokus

Genom att läsa mer under våra olika fokusområden ser du mer specifikt hur vi jobbar med miljö och hållbar utveckling inom många olika områden.