Handla miljövänligt

Ta ställning genom att handla miljö- och fairtrademärkta produkter!

Ett bra sätt att påverka vår samhällsutveckling mot ett miljövänligare och rättvisare håll är att handla miljö-och fairtradeprodukter. Det finns ett antal olika märkningar som visar på att produkterna kontrollerats så att de t.ex. inte innehåller skadliga ämnen för hälsan och miljön eller att de inte skapar orättvisa/ohälsosamma förhållanden för dem som arbetar med att ta fram produkterna.  
 

Myrstacken

I Skövde finns en miljösolidarisk butik som säljer KRAV- och Fairtrademärkta produkter. De har kaffe, te, socker, choklad, kryddor, trä- och korghantverk, smycken och mycket mer. Butiken finns i Helensparken och drivs ideellt.