Bild på jättebjörnloka

Bekämpning

Jätteloka

Jättelokan är en tvåårig växt. Vi försöker att hålla jättelokans utbredning i schack genom att utföra manuella bekämpningsåtgärder. Vi är tacksamma om du kontaktar oss om du ser en jätteloka i våra grönområden. Här kan du läsa mer om jättelokan

Lupiner

I dagsläget saknar Skövde kommun en övergripande policy för hur vi hanterar förekomsten av lupiner. Däremot gör vi vissa punktinsatser och vi har bland annat ett samarbete med Naturskyddsföreningen. På vissa sträckor med artrika vägkanter hjälps vi åt att hålla ordning på lupinerna och se till att de inte sprids till oönskade platser. Här hittar du information om hur du bekämpar lupiner. Tipsen kommer från Länsstyrelsen i Dalarna.