Kommunalt aktivitetsansvar

Är du under 20 år och inte går på gymnasiet så har kommunen ansvar för att hålla kontakt med dig och erbjuda dig lämpliga individuella åtgärder.

Om du har valt att inte studera på gymnasiet eller om du har avbrutit dina gymnasiestudier kommer du att bli kontaktad av arbetsmarknadskonsulenterna inom Skövde kommun.

Arbetsmarknadskonsulenternas uppgift är att stötta dig så att du kommer vidare i livet, till ett eget arbete och egen försörjning. Via arbetsmarknadskonsulenterna kan du få hjälp med:

  • studie- och yrkesvägledning
  • att söka till olika utbildningar, till exempel en gymnasieskola, en folkhögskola eller vuxenutbildning
  • att söka arbete
  • personlig coachning genom individuella samtal som syftar till att du ska bättra på ditt självförtroende, orka ta egna initiativ och skaffa dig en bättre bild av dig själv och vad du vill göra i livet
  • att följa med till myndigheter, till exempel Arbetsförmedlingen och Socialförvaltningen, och till olika vårdinrättningar


Kartläggning av nuläge och framtidsdrömmar

Vid det första mötet träffar du antingen arbetsmarknadskonsulenterna tillsammans med dina föräldrar eller också bjuds du och dina föräldrar in till separata samtal. Vid dessa möten diskuterar ni er fram till vad som har lett fram till den nuvarande situationen och vad du har för tankar och drömmar om din framtid.

Lagstyrt stöd

Det kommunala aktivitetsansvaret för ungdomar i åldrarna 16-19 år är lagstadgat och regleras i skollagen 29 kap 9 §.

Besöksadress

Arbetsmarknadsenheten, Kylarvägen 1B