Studie- och yrkesvägledning

Alla studie- och yrkesvägledare har sin arbetsplats placerad ute på respektive skola.

I Skövde kommun finns en samlad studie- och yrkesvägledningsorganisation.

Studie- och yrkesvägledarens (SYV) uppgift är bland annat att vägleda dig i dina val av program till gymnasiet och dina framtida yrkesval.

Vägledning

Vägledningen innebär att du och SYV pratar tillsammans om dina tankar och funderingar inför gymnasievalet. Samtalet är till för att du ska få hjälp med att få svar på eller diskutera dina frågor som handlar om utbildning och framtida yrkesval.

Praktisk arbetslivsorientering (prao)

Prao innebär att du får möjlighet att bilda dig en uppfattning om olika yrken och utbildningar. Praon fungerar även som hjälp för dig inför ditt val av gymnasieutbildning.

Gymnasievalet

När du går i årskurs 9 i grundskolan väljer du program till gymnasiet. Inför valet ger SYV information om hur valet går till, både till föräldrar och till dig som elev. Du har också möjlighet att komma på informationskväll och när gymnasieskolorna i Skaraborg har "Öppet hus". Då presenterar sig skolorna och vilka program de har att erbjuda.