Bild på bok och händer.

Kommunal anpassad grundskola

Den 2 juli 2023 bytte grundsärskolan namn till anpassad grundskola.

Anpassad grundskola ska ge elever med intellektuell funktionsnedsättning en god grund för fortsatta studier och för att i aktivt ska kunna delta i samhällslivet. Undervisningen ska vara flexibel för att varje elev utirfrån sina förutsättningar sak utvecklas så långt som möjligt mot läroplanens mål.

Utbildningen i den anpassade grundskolan ska främja social gemenskap och utveckla elevernas förmåga att självständigt och tillsammans med andra kunna ta till sig, fördjupa och använda kunskaper.
 
I Skövde finns den anpassade grundskolan på:
  • Billingskolan
  • Lundenskolan
  • Rydskolan
  • Vasaskolan

Elever mottagna i anpassad grundskola kan få sin undervisning i en grundskoleklass på andra skolor i kommunen (integrerade elever).