Bild på måltidspersonal som samtalar med en elev.

Specialkost

Ett alternativ för den som inte kan äta vissa livsmedel av olika skäl.

Ansökan om specialkost ska göras via e-tjänst innan varje nytt läsår startar och när förändring sker. Detta gäller både för barn i förskolan (från och med ht 2023) och elever i grund- och gymnasieskolan. Specialkost börjar serveras först efter godkänd ansökan.

För att få specialkost av medicinska skäl krävs att ett aktuellt sjukvårdsintyg bifogas specialkostansökan. Vid kroniska diagnoser bifogas det sjukvårdsintyg man en gång fått av sjukvården. För att säkerställa ett korrekt omhändertagande med uppföljning för att kontrollera om allergin kvarstår eller vuxit bort, är det viktigt att barnet har kontakt med specialistsjukvård.

Specialkostansökan kan även göras för laktosreducerad mat i skolan men kräver inget sjukvårdsintyg.

Laktosintolerans hos barn i förskolan är ytterst ovanligt. Om laktosintolerans misstänks vara orsak till problem med magen är kontakt med vården nödvändig. Detta för att säkerhetsställa rätt diagnos, då minskad mängd laktos i kosten riskerar att dölja sekundär laktosintolerans orsakad av en ännu odiagnostiserad sjukdom (exempelvis celiaki). Om vården kan påvisa laktosintolerans hos barnet görs en specialkostansökan med bifogat sjukvårdsintyg.

Specialkostansökan ska även göras vid önskemål om vegetariska eller fläskfria måltider men utan sjukvårdsintyg. Ansökan ska göras inför varje ny hösttermin. 

All specialkost anpassas efter dagens lunch.

Observera att det alltid är vårdnadshavarens ansvar att informera personal på förskolan/skolan om behovet av specialkost.

Vad är anpassade måltider?

Med anpassad måltid avses anpassningar som bedöms vara nödvändiga för att individen ska klara sin skolgång eller vistelse på förskolan. Utöver själva maten kan sådana anpassningar även innefatta måltidsmiljön.

Måltid som anpassning

Barn och ungdomar kan behöva anpassningar av måltiden av andra skäl än födoämnesallergi. En vanlig grupp där detta kan behövas är barn som har en hypersensitivitet för exempelvis lukt, smak, konsistens och utseende eller temperatur på maten. Det kan också röra sig om sväljningssvårigheter. Svårigheterna är tydliga både i hemmet och i skolan. Denna svårighet är då så pass stor att anpassningar måste göras för att nå optimal tillväxt och/eller energiintag under skoldagen. I många fall räcker anpassning av måltidsmiljö men i vissa fall är detta inte en tillräcklig anpassning utan även menyn kan behövas justeras i viss mån.

Önskekost serveras ej utan anpassningar görs efter skolans utbud. Målet med anpassningen är att eleven med tiden ska kunna utöka sina matpreferenser och processen är ett samarbete mellan skola och hemmet.

Ansökan görs hos elevens mentor och gäller enbart elever som har utpräglat selektivt ätande. Elever som inte tycker om enskilda livsmedel eller maträtter får anpassa sin måltid efter det utbud som finns. Det finns gott om alternativ i den kost som serveras, det vill säga minst två olika rätter, salladsbuffé, knäckebröd och mjölk.

Nya riktlinjer på gång – mer information om detta kommer

Tillsammans med Samverkansgrupp Barn och Unga i Skaraborg, barn- och ungdomsmedicin samt ätstörningsenheten på Skaraborgs sjukhus kommer nya riktlinjer tas fram för specialkost och anpassade måltider i Skaraborgs kommuner. När dessa är färdiga kommer mer information till berörda vårdnadshavare.