Snart drar byggnationen av Ekedal norra igång

Öster om Boulognersjön har förberedelserna för 180 nya bostäderna kommit igång. Här kommer det att byggas attraktiva bostäder centralt, som dessutom ligger nära härliga grönmiljöer.

Marken som tas i anspråk för detta projekt är en liten del av parken som mest används som passage på väg till eller från området. Möjligheten att passera kommer vara kvar även efter byggnationerna då gångstigar planeras mellan huskropparna.

Här kommer det att byggas attraktiva bostäder centralt, som dessutom ligger nära härliga grönmiljöer, för mellan 300-400 skövdebor. I och med dessa nya fastigheter kommer Östermalm att kunna erbjuda bostadsrättslägenheter, vilket hittills har saknats. Att fler rör sig i och omkring Boulognerskogen bidrar dessutom till att skapa en säkrare och tryggare miljö att vara på under dygnets alla timmar.

I dagarna har Peab som är en av exploatörerna fått bygglov. När de kommer i gång med sin byggnation nästa år kommer Riksbyggen som fick sitt bygglov i våras redan att vara igång med sitt byggande och sex månader efter Peab kommer Skeppsviken som är sist ut också ha startat. Detta arbete kommer medföra en hel del störningar i området och det kan upplevas stökigt i perioder.

Mer information om projektet finns här: https://www.skovde.se/trafik-infrastruktur/pagaende-projekt/ekedal-norra/