Husarer

Historia

Ett kvinnligt helgon symboliserar Skövde genom vårt stadsvapen. S:ta Elin, eller Helena som hon också kallas, var Skövdes skyddshelgon och ska ha levt på 1100-talet.

Enligt legenden som nedtecknades på 1280-talet av biskop Brynolf var Elin en mycket from kvinna som bland annat bekostade byggandet av Skövde kyrka. På väg till en kyrkoinvigning i Götene blev hon mördad. Elin helgonförklarades enligt traditionen den 30 juli år 1164 och mot slutet av medeltiden räknades hon som ett av rikets skyddshelgon.

Skövde 600 år

Under medeltiden vallfärdade man till Skövde för att besöka Elins grav, något som hade stor betydelse för handeln och för ortens utveckling. Skövde växte och fick förmodligen stadsprivilegier omkring år 1400, exakt när vet vi inte men kommunen firade 600-års jubileum år 2001.

Stadsbranden

Skövde hade liksom många andra städer drabbats av bränder genom åren och brandvakter vandrade stadens gator nattetid. Trots alla försiktighetsåtgärder drabbades Skövde av en förödande brand hösten 1759. De flesta av stadens byggnader förstördes. Staden hade minskat i storlek under seklerna efter reformationen och det var först inte självklart att staden skulle byggas upp igen. Idag finns bara den så kallade Helénstugan bevarad från tiden före branden.

Västra stambanan skapar nya förutsättningar

Skövde återhämtade sig så småningom efter branden. År 1862 blev Västra stambanan mellan Stockholm och Göteborg färdig. Nu blev staden intressant för etableringar av industrier. 1868 startade ingenjör John G Grönvall Skövde Gjuteri och Mekaniska Verkstad som blev grunden till Volvos motorfabriker.
 

Vattenkuranstalten

Vid denna tid var det även populärt att "dricka brunn" och den nystartade Skövde Vattenkuranstalt blev framgångsrik. "Som badort väljer jag Sköfde" skrev riksdagsman Henrik Schönbeck och då var det karbaden på vattenkuranstalten han syftade på.
 

Garnisonsstaden Skövde

Runt sekelskiftet 1900 förlades flera militära förband till Skövde. 1913 kom även Skaraborgs Regemente hit, det kostade staden mycket pengar, men bidrog också till ökad konsumtion och affärsverksamhet. Idag är garnisonen en av Sveriges största.

Timboholmsguldet

1904 grävde två arbetare vid gården Timboholm fram det som är Nordens största bevarade guldskatt. Över sju kilo guld i form av ringar och två guldtackor från folkvandringstiden. Skatten finns nu att se på Historiska museet i Stockholm. En kopia finns på Skövde stadsmuseum.

Motortillverkning och byggnadsmaterial

1907 fick Skövde Mekaniska Verkstad en beställning på motorer från ett företag i Stockholm. Efterhand som samarbetet utvecklades bytte man namn till Pentaverken. En ny utombordsmotor blev mycket framgångsrik. 1925 fick man kontakt med grundarna till Volvo, som så småningom beställde ett antal motorer. Volvos produktion startade år 1927 och detta år levererades 710 motorer från Skövde. Idag arbetar här cirka 5000 personer i två av världens modernaste motorfabriker.
 
1916 skapades Gullhögens bruk som så småningom började tillverka cement och idag har namnet Cementa. 1937 startade även Rockwool en tillverkning av stenull för isoleringsändamål.
 

Kulturhus, sjukhus och högskola

Under de senaste decennierna har flera viktiga inrättningar skapats i Skövde. Skövde Kulturhus invigdes 1964 och blev då Sveriges första kulturhus. Det rönte mycket stor uppmärksamhet både i Sverige och utomlands. Även till exempel SKAS (Skaraborgs sjukhus) och Högskolan i Skövde har haft stor betydelse för kommunens utveckling.
 
Läs mer i "Skövde under 600 år" av Göran Lundh. Boken finns att köpa på Skövde Turistbyrå.