Bild på en person som fyller i en enkät

Löpande Insikt

Hjälp oss att förbättra vår service och bidra till ett bättre företagsklimat i Skövde kommun genom att delta i undersökningen Löpande Insikt. 

För att följa upp och förbättra våra arbetssätt i kommunen deltar vi i undersökningen Löpande Insikt som gör det möjligt för oss att mäta vår service vid myndighetsutövning över tid. Det är ett viktigt verktyg för oss i vår verksamhetsutveckling och för att vi ska kunna förbättra servicen till er i kommunen.

Undersökningen innebär att en enkät skickas ut till dig som har avslutat ett myndighetsärende hos oss nyligen. I enkäten får du svara på frågor om hur du upplevde att vi hanterade ditt ärende.

Områden som vi undersöker

De myndighetsområden som Löpande Insikt undersöker är brandtillsyn, bygglov, markupplåtelse (ej arrende), miljö- och hälsoskydd samt serveringstillstånd.

I enkäten ställs frågor om de sex serviceområdena information, tillgänglighet, kompetens, bemötande, rättssäkerhet och effektivitet.

Hjälp oss att bidra till ett bättre företagsklimat

När du får enkäten skulle vi uppskatta om du tog dig tid att svara på frågorna och skicka in svaren. Enkäten kommer automatiskt skickas till dig i samband med att ditt myndighetsärende avslutats. 

Dina svar kommer att behandlas konfidentiellt och resultaten presenteras i sammanställd form, där de inte kan knytas till enskilda företag eller individer.

Resultatet

Vi uppdaterar resultaten årligen.