Kvalitetsmätningar

Om du vill veta hur Skövde kommun ligger till resultatmässigt och även kunna jämföra oss med andra kommuner kan du här se några av våra fortlöpande kvalitetsmätningar.

  • Kommunens kvalitet i korthet (KKIK) är en sammanställning av kommunens kvalitet och effektivitet i jämförelse med andra kommuner. Den genomförs av Sveriges kommuner och landsting, SKR. 

  • Öppna jämförelser, Löpande Insikt är en mätning av företagsklimatet och kommunens myndighetsutövning. Den genomförs av Sveriges kommuner och landsting, SKR. Klicka här för att läsa mer om Löpande Insikt.

  • Kommun- och landstingsdatabasen innehåller jämförbara nyckeltal om alla Sveriges kommuner och landsting. Här visar vi ett urval av dessa för Skövde kommun.

De olika mätningarna återfinner du under rubriken "Dokument".