Lär dig (mer) om Skövde Science Citys gestaltningsprogram

Tillsammans med stadsträdgårdsmästare Eva-Lena Öman och planarkitekt Ingemar Frid sitter Mattias ner och diskuterar Skövde Science Citys gestaltningsprogram. Vad är det och varför är det viktigt?

Skövde Science City, som är en del av Vision Skövde 2040, omfattar ett gestaltningsprogram som spelar en central roll i utvecklingen av detta område. Gestaltningsprogrammet är en viktig del i projektet och syftar till att skapa en estetiskt tilltalande, funktionell och hållbar miljö. Det fokuserar på design och layout av både byggnader och utomhusmiljöer, för att säkerställa att Skövde Science City blir en attraktiv och välintegrerad del av staden. Detta program är avgörande för att uppnå målet att skapa en dynamisk och innovativ stadsdel som stödjer både boende, företagande och utbildning.

Lyssna på Eva-Lena Öman, stadsträdgårdsmästare och Ingemar Frid, planarkitekt när de berättar om arbetet.

Läs mer om Skövde Science City här.