Nu öppnar granskning för Skövde översiktsplan 2040

I Skövde satsar vi stort och växer med kraft. För att kunna växa hållbart, ekonomiskt, socialt och ekologiskt, behövs en genomtänkt planering och helhetsbild för hur det ska ske. Översiktsplan 2040 (ÖP 2040) är en viktig del i att förverkliga Vision Skövde 2040 och visar var det är möjligt och på vilket sätt vi ska bygga och utveckla vår kommun.

I början av 2023 ställdes förslaget ut för samråd där både myndigheter och allmänheten hade möjlighet att lämna synpunkter på förslaget. Nu kan man i granskningen på nytt lämna synpunkter på förslaget.

ÖP 2040 visar bland annat vilka möjligheter som finns för byggnation, vad som måste tas hänsyn till och på vilket sätt det ska ske. Rent konkret handlar det om ett antal ställningstaganden för den fortsatta planeringen och en markanvändningskarta som visar geografiskt vad som kan ske var. Kopplat till detta finns planeringsstrategier för olika områden.

Maria Palmqvist, projektledare för översiktsplan 2040:

- Vi vill tacka alla som tog till sig av samrådsförslaget och lämnade synpunkter. Det är bland annat myndigheter, medborgare och föreningar med flera som har lämnat synpunkter under samrådet och utefter det har vi arbetat fram ett uppdaterat förslag som nu presenteras i granskningsfasen. Även denna gång välkomnar vi allmänheten med flera att ta del av innehållet och lämna synpu

Lämna synpunkter senast 2 april

Översiktsplanen har efter samrådet justerats och förbättrats utifrån de synpunkter som var relevanta och möjliga att ta hänsyn till. I granskningsfasen som nu inleds finns möjlighet att tycka till och lämna synpunkter igen innan förslaget till slutgiltig översiktsplan läggs fram för politiskt antagande i kommunfullmäktige. 

Förslaget finns digitalt från den 22 januari på www.skovde.se/oversiktsplan. Det går även att ta del av förslaget i en fysisk utställning på Stadshuset från den 22 januari till den 2 april. Synpunkter kan lämnas till och med den 2 april via e-tjänst, e-post eller brev.