Översiktsplan

Varje kommun ska ha en översiktsplan som talar om hur kommunen planerar för användningen av marken och vattnet i kommunen.

Översiktsplanen ligger till grund för efterföljande planering och beslut, bland annat vid detaljplaner och bygglov. En översiktsplan antas av kommunfullmäktige.

ÖP 2040 - samråd pågår
Skövde kommuns förslag till  ny översiktsplan finns nu att ta del av. Med en tidshorisont fram till minst 2040 beskrivs kommunens möjliga utveckling. 

I Skövde satsar vi stort och växer med kraft. För att kunna växa hållbart, ekonomiskt, socialt och ekologiskt, behövs en genomtänkt planering och helhetsbild för hur det ska ske.

Översiktsplan 2040 (ÖP 2040) är en viktig del i att förverkliga Vision Skövde och visar var det är möjligt och på vilket sätt vi ska bygga och utveckla vår kommun. Med en tidshorisont fram till minst 2040 beskrivs kommunens möjliga utveckling. Sedan början på förra året har ett förslag på översiktsplan jobbats fram. Nu öppnar samrådet där allmänheten har möjlighet att lämna synpunkter på förslaget.

Digital översiktsplan - klicka här 

Var med och tyck till! Mellan 19 december 2022 och 28 februari 2023 finns förslaget tillgängligt digitalt här på hemsidan. Förslaget ställs även ut på Kulturfabriken mellan 13 januari och 25 februari. Invigning av utställningen kl 18:00 den 12 januari, varmt välkomna!

Läs mer om ÖP 2040 här