Video från tidigare Digitaliseringsdagar

Här kan du se videoupptagningar från 2018 års digitaliseringsdag.

Föreläsningar från digitaliseringsdagen 2018