Donationsfond

Egnells donationsfond. Ej sökbar.

Premier till välartade och flitiga elever i Skövde grundskola och bosatta inom Skövde, Våmbs eller Ryds församlingar.
 
Stipendiater utses av rektor vid respektive högstadieskola. Medel ur fonden kan inte sökas.
 
Barn- och utbildningsnämnden har hand om utdelningen.