Grundskola

Skövde kommuns samfond för grundskolan. Ej sökbar.

Stipendier till förmån för elever vid grundskolan i Skövde kommun.
 
Stipendiater utses av rektor vid respektiv högstadieskola. Mindre del kan även utdelas efter behovsbedömning av respektive grundskolas skolsköterska.
 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar om utdelning.