Kulturstipendium

På nationaldagen delar kulturnämnden ut årets kulturstipendium.