Minnesfond

Bröderna Perssons minnesfond. Sökbar.

Utdelas till personer företrädesvis i åldern 55-65 år, boende inom f.d. Norra Kyrketorps församling och vilka till följd av nedsatt arbetsförmåga är i behov av hjälp eller till personer, som ägnar sig åt vården av föräldrar eller andra närstående och därför icke kan förvärvsarbeta och är i behov av ekonomiskt stöd.
 
Utdelning ur fonden sker vid två tillfällen per år. Sista ansökningsdag för vårens utdelning är 1 april och sista ansökningsdag för höstens utdelning är 1 oktober. Beslut meddelas via brev.