Minnesfond

Bröderna Perssons minnesfond. Sökbar.

Utdelas till personer företrädesvis i åldern 55-65 år, boende inom Norra Kyrketorps församling och vilka till följd av nedsatt arbetsförmåga är i behov av hjälp eller till personer, som ägnar sig åt vården av föräldrar eller andra närstående och därför icke kan förvärvsarbeta och är i behov av ekonomiskt stöd.
 
Ansökan om utdelning under maj skickas in senast 1 april och för utdelning under november senast 1 oktober till Socialnämnden.