Stipendiefond

Elsa och Ragnar Selanders stipendiefond. Ej sökbar.

Ändamål enligt stadgarna: "Högre allmänna läroverket i Skövde ska utdela två stipendier, ett till en gosse och ett till en flicka, som visat sådana karaktärsdrag, som bådar gott för deras framtida utveckling".
 
En särskild stipendiekommitté vid Gymnasium Skövde Västerhöjd utser stipendiater. Medel ur fonden kan ej sökas.