Medborgarundersökning

Medborgarundersökningen visar vad du och andra kommuninvånare tycker om Skövde som en plats att leva och bo på. Den visar även vad ni tycker om kommunens verksamheter och vilket inflytande ni upplever att ni har på kommunala beslut.

Undersökningen görs av SCB, Statistiska centralbyrån, på uppdrag av kommunen.