Resultat och jämförelser

Här har du möjlighet att ta del av de mätningar som görs samt jämföra resultaten med andra kommuner. För dig som vill jämföra förskolor, grund- och gymnasieskolor samt äldreomsorg finns även jämförelsetjänsten.

I Skövde kommun arbetar vi aktivt för att du som invånare ska vara nöjd med vår service och våra tjänster. En viktig del i vårt arbete är därför att systematiskt arbeta med kvalitetsutveckling.

För att veta hur Skövde kommun ligger till resultatmässigt och även kunna jämföra oss med andra kommuner genomförs fortlöpande kvalitetsmätningar. Mätningarna ger oss ett bra underlag för att förbättra vår verksamhet. De hjälper oss att identifiera förbättringsområden och visar även på vilka kommuner som resultatmässigt ligger i fronten, vilket skapar goda förutsättningar för erfarenhetsutbyte kommuner emellan.

I nuläget genomförs olika typer av mätningar. Vissa är mer upplevelsebaserade och mäter hur nöjd du som invånare är med vår service och våra tjänster, andra mäter kvalitet och effektivitet i våra verksamheter.