Bättre måltider med schemalagd lunch och veckans grönsak

Under hösten 2020 började Eriksdalskolan F-6 med schemalagda luncher. Det innebär att elever och personal äter lunch mellan två lektioner. Lunchen konkurrerar inte längre med den attraktiva rasten och eleverna kan istället i lugn och ro äta sig mätta för att orka hela dagen.

Projektet att införa schemalagda luncher är utformat av Skolmatsakademin och går under benämningen Väl godkänt för skolmåltiden. Det långsiktiga målet är att öka måluppfyllelsen och tryggheten på skolan. Det ligger mycket arbete och planering bakom konceptet, både från skolan och måltidsavdelningen.

- För att måltidsupplevelsen ska vara rofylld och för att eleverna ska äta sig mätta och orka hela skoldagen behöver vi se över alla faktorer som kan störa. Att ta bort rasten i direkt anslutning till lunchen är en faktor som vi ser gör stor skillnad, säger Victoria Sjöö, rektor Eriksdalskolan.

Vi har även ökat den pedagogiska vuxennärvaron i restaurangen och installerat fler ljudabsorbenter, vilket bidrar till en bättre måltidsmiljö. Eleverna har också haft en viktig roll i arbetet. De har fått tycka till om utsmyckningen, ansvarat för planteringar och kommit överens om vilka trivselregler som ska gälla i restaurangen. Arbetet med att utveckla konceptet pågår hela tiden och inför kommande läsårs schemaplanering är de schemalagda luncherna en viktig pusselbit.

Och elevernas rast, vad händer med den?  Den kommer lite senare på dagen och då kan eleverna fokusera helt på att leka och ha roligt.

Veckans grönsak

En annan stor succé som skolan och måltidsavdelningen jobbat fram är ”Veckans grönsak”. Varje vecka får en utvald grönsak lite extra uppmärksamhet i restaurangen. Det kan vara både kända grönsaker som de flesta har ätit men också mindre kända som blir mer av en utmaning. Ett mycket populärt inslag hos eleverna.