Ludvig Isacsson, energistrateg, sektor samhällsbyggnad.

Nya lösningar ger bättre miljö och minskade kostnader

I kommunens byggnader använder vi årligen energi för ungefär 50 miljoner kronor, främst el och fjärrvärme. Genom att vi nu effektiviserar energianvändningen kan vi minska utgifterna samtidigt som kvaliteten på inomhusklimatet bevaras eller till och med förbättras. Tanken är att vi ska investera i nya lösningar som på sikt minskar kommunens energiförbrukning samtidigt som det ger lägre kostnader. Detta ligger helt i linje med vårt hållbarhetsarbete. 

Hur går arbetet till?

I detta projektet följer vi en väl genomarbetad metod från organisationen BELOK som är Energimyndighetens nätverk för energieffektiva lokaler. Metoden går ut på att vi först utvärderar byggnaden det gäller och sedan simulera den i en programvara som beräknar energianvändningen. Genom att simulera kan vi se vilka åtgärder som är lönsamma att genomföra. 

- Under 2020 kommer vi fokusera på skolor eftersom de står för en stor del av kommunens energianvändning. Vi kommer sedan att jobba vidare med äldreboenden, förskolor och fritidsanläggningar och vi räknar med att minska energiförbrukningen med 15-20 procent, säger Ludvig Isacsson, energistrateg, sektor samhällsbyggnad.