Vi utvecklar tillsammans

Hur ska våra boenden inom LSS se ut i framtiden? Vilka behov och önskemål finns? Vi har involverat dem som vi är till för, det vill säga de som bor på något av våra LSS-boenden, för att få svar på frågor som rör boende, arbete och fritid.

När vi i Skövde kommun ska planera och bygga nya LSS-boenden ska våra hyresgäster vara delaktiga i hur boendet ska se ut och vilka funktioner som borde finnas. Under våren har 12 av våra brukare inom LSS, sex män och sex kvinnor i blandade åldrar, hjälpt oss att svara på frågor som handlar om deras livssituation. Vi har pratat om hur deras liv ser ut idag, hur det såg ut innan och vilka möjligheter de har att påverka sitt liv i framtiden.

- Det är jätteviktigt att vi involverar våra brukare i frågor som rör dem. Vi behöver stärka individen och öka deras medvetenhet och möjlighet att kunna påverka sina livsval, säger Kent Hovemyr, utvecklingsenheten, sektor vård och omsorg.

Delaktighet blir den viktigaste pusselbiten att arbeta med så att våra brukare kan förverkliga sina drömmar och idéer. En del i det är just att få vara med och bestämma hur deras boende ska se ut i framtiden.