Tid över till annat

Inför årets vår- och sommarsäsong installerade vi ett nytt övervakningssystem för våra robotgräsklippare i kommunen. Vi har cirka 75 robotgräsklippare och vi behövde ha ett bra system för att kunna upptäcka eventuella fel på robotarna. Det nya systemet har effektiviserat vårt arbetssätt så att vår personal kan lägga tid på andra arbetsuppgifter.

-  Vi kan nu ta oss an nya uppdrag utan att behöva anställa mer personal. Robotiseringen har även inneburit att vi har möjlighet att klippa gräsytor som är svåra att få tillgång till dagtid, exempelvis på förskolor, säger Lars Eriksson som är avdelningschef inom sektor service.

Det nya systemet visar var maskinerna är, hur mycket de har använts och när de behöver service eller bytas ut. Även klipptider och klipphöjder kan snabbt justeras. All information visualiseras på en skärm där vi får en överblick över robotarna och vi har möjlighet att åtgärda eventuella fel på ett effektivt sätt. Varje arbetsgrupp får statusrapporter för sina robotgräsklippare och vi kan direkt se om felen som uppstår måste lösas snabbt eller om de kan vänta.  

 -  Tack vare robotarna och det nya systemet har vi tid till andra arbetsuppgifter och vi kan leverera bättre service till våra kunder, fortsätter Lars.

Nästa mål i arbetet är att hitta en lösning på hur vi kan robotisera där vi inte har tillgång till el. Just nu testas en lösning med solceller och laddningsbara batterier.