Ökad trygghet inom hemtjänsten

Ny funktion visar vilken personal som kommer till brukaren.

Under det senaste halvåret har vi inom hemtjänsten i Skultorp provat en ny funktion vid besök hos våra brukare. Via en app i mobiltelefonen visar vi en bild på den personal som ska komma vid nästa besök. Det skapar ökad trygghet hos våra brukare samtidigt som det blir enklare för oss som personal att legitimera oss.

Många av våra brukare har flera besök av hemtjänsten varje dag. Det innebär att de träffar olika personal.

- Att få se en bild på den som ska komma vid nästa besök skapar ett lugn och en känsla av delaktighet, det är framförallt uppskattat när det handlar om personer som brukaren normalt sett inte träffar, exempelvis vikarier, säger Anneli Bengtsson, enhetschef i Skultorp.

Efter att hemtjänsten i Skultorp framgångsrikt har testat det nya arbetssättet har det utvärderats, dels genom personalens synpunkter men också genom intervjuer med brukare. Planen är nu att alla hemtjänstenheter ska börja använda appen under hösten.

- Vi såg möjligheten att kunna erbjuda våra brukare en bättre service genom att via en app kunna visa bild på nästa personal som ska komma hem till dem. Det ökar tryggheten för våra brukare och vi levererar våra tjänster med en högre kvalitet, säger Freddy Mattsson, enhet utveckling inom sektor vård och omsorg.