Plats på en förskola vid önskad tidpunkt

Vi har blivit bättre på att kunna erbjuda plats på en förskola vid önskad tidpunkt. En mätning visar att resultatet för om vårdnadshavare får sitt barn placerat på en förskola vid önskad tidpunkt har ökat från 64% till 83%. Förbättringen beror på att processen för förskoleplaceringar har kartlagts och nya rutiner och regler har tagit fram.

- Vi upplevde att det inte var tillräckligt tydligt hur förskoleplaceringar skulle gå till så vi valde att se över processen, säger Annika Lund, avdelningschef förskola.

I kartläggningen kunde man se att det fanns flera bitar som kunde göras annorlunda för att effektivisera arbetet med förskoleplaceringar. Rektorer och förskolesekreterare hade dialog om hur arbetet och förutsättningarna kunde förbättras och nya rutiner och regler togs fram. 

Vi har bland annat utökat antalet placeringsperioder från två till fyra för att öka flexibiliteten. Inför varje placeringsperiod har vi en nära dialog med förskolorna om hur situationen ser ut på respektive plats. Tidigare var det antalet barn som styrde placering, idag är det den aktuella situationen på varje förskola som är utgångspunkten. Vi kan nu agera rättvist, har likvärdig bedömning och har bättre förutsättningar att ge vårdnadshavare plats på en förskola vid önskad tidpunkt.

- Att arbeta med kartläggning och kontinuerlig förbättring bidrar till en mer effektiv verksamhet och det gynnar såväl vårdnadshavare och barn som personal, säger Annika Lund.­