Vår skolstartstjänst gör det enklare för vårdnadshavare

Nu slipper du som är vårdnadshavare alla blanketter för kontaktuppgifter och samtycken i samband med skolstart. Genom vår digitala skolstarttjänst kan du enkelt fylla i kontaktuppgifter och samtycken direkt i lärplattformen Vklass.

- Vi jobbar ständigt med kvalitetsutveckling i våra verksamheter och här såg vi en möjlighet att underlätta genom att digitalisera inhämtningen av uppgifter, säger Anna-Karin Gustavsson ansvarig för projektet.

Uppgifterna finns sedan kvar i Vklass under den tiden eleven går i kommunal skola i Skövde. Både vid byte av stadier, till exempel när eleven byter från mellanstadiet till högstadiet, och om eleven byter skola. Vid varje läsårsstart kommer du som är vårdnadshavare få en påminnelse i Vklass om att se över dina uppgifter och uppdatera samtycken.

- Vi vill göra det enklare i alla led. Skolstartstjänsten ökar kvaliteten och minskar även den interna administrationen, men framförallt underlättar den för vårdnadshavare som nu bara behöver lämna uppgifterna en gång, säger Anna-Karin ansvarig för projektet.