Vi finns för dig, där du är

På försörjningsstödsenheten arbetar vi ständigt med att förbättra servicen och öka tillgängligheten för dig som kund. Det ska vara tryggt och enkelt att ha kontakt med oss. Just därför har vi gjort det möjligt för dig att utföra och följa dina ärenden digitalt, dygnet runt.

Det innebär att du som har en handläggare nu själv kan ansöka digitalt om ekonomiskt bistånd och snabbare få kvalificerat stöd av oss. Det förenklar inte bara för dig som kund utan innebär också att vi som handläggare kan lägga mindre tid på det administrativa arbetet och istället lägga mer tid på att arbeta med det som är viktigt. Att ge stöd till dig som behöver hitta rätt väg till och kunna ansvara för din egen försörjning genom ett arbete.

Hur fungerar det?

När du gör en e-ansökan om ekonomiskt bistånd via Mina sidor på skovde.se går den automatiskt in i vårt system tillsammans med de bilagor som du har bifogat. Handläggaren får en sammanställning av ansökan och efter ett uppföljningssamtal med dig som har ansökt görs en individuell bedömning. Automatiseringen av handläggningsarbetet betyder alltså inte att en dator ska ta beslut eller ersätta en socialsekreterare, utan det hjälper dig och oss att spara tid.

 -  Tack vare e-ansökan via Mina sidor har vi kunnat automatisera administrativa uppgifter. Det innebär att vi har mer tid att arbeta med det som är viktigt, att stötta personer som behöver hjälp att hitta rätt väg till försörjning, säger Cecilia Klämberg, enhetschef försörjningsstödsenheten.