Jag har blivit permitterad från mitt arbete och har barn i förskola/fritidshem. Får jag behålla min barnomsorg?

I nuläget välkomnar Skövde kommun de barn vars vårdnadshavare permitterats, till förskola och fritidshem precis som vanligt. 

Skulle det bli brist på personal på grund av pandemin kan det komma andra beslut framöver.

Läs mer på Skolverkets webbplats om vad skollagstiftningen säger i frågan.

Datum