Kan jag lämna mitt barn på förskolan om jag har provtagits för covid-19 och väntar på provsvar? 

Du som har testat dig för covid-19 och ännu inte fått ditt provsvar anses smittsam tills du får ditt svar. Du ska inte lämna/hämta på förskola/skola under tiden. Tack för visad hänsyn!

Annan anhörig kan lämna/hämta.

Datum