Mitt barn går 15 timmar på förskolan. Ska jag betala full förskoleavgift om mitt barn är sjukt och inte kan gå till förskolan?

Om förskolan är öppen men ditt barn måste vara hemma därför att hen är sjuk gäller som vanligt att förskoleavgiften debiteras, det vill säga att man inte får en lägre avgift. Detta gäller även vid längre tids frånvaro med anledning av coronaviruset och covid-19. Avgiften för förskola debiteras för att vårdnadshavarna fortsatt ska ha kvar sin barnomsorgsplats även efter sjukdomstiden.

Vill vårdnadshavare säga upp sin barnomsorg gäller 1 månads uppsägningstid.

Om det beslutas att förskolan ska stängas så ska kommunen betala tillbaka avgiften, såvida det inte endast handlar om enstaka dagar. Om platsen, som avtalet avser, inte kan erbjudas kan kommunen inte ta ut en förskoleavgift. Hur återbetalningen görs utgår ifrån de taxebestämmelser som kommunen tillämpar.

Datum