Hur har skolan säkrat avståndet mellan eleverna i lektionssal, korridor/allmänna utrymmen och matsal?

Vi följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer för gymnasieskolor som innebär att vi ska öka avståndet mellan sittplatser i klassrum, matsal, caféer och andra utrymmen om det är möjligt. Vi anpassar matsalstider och skoldagarnas längd.

Datum