Hur undviker skolan att ungdomar samlas i grupp på raster och håltimmar?

Genom information, uppmaningar, skyltar i skolans lokaler och vi utgår ifrån att detta också påtalas av vårdnadshavarna i elevernas hem.

Datum