Mitt barn är i riskgrupp kan jag som förälder begära distansundervisning till mitt barn?

För elever som medicinskt definierats av vårdpersonal som tillhörande riskgrupp kan distansundervisning vara en möjlig lösning. I varje enskilt fall behöver skolans personal i samråd med elev och vårdnadshavare göra en bedömning av vad som är bäst för den enskilda eleven.

Datum