Om en elev visar sjukdomssymtom i skolan, kommer skolan skicka hem hen?

Ja

Datum