Om mitt barn har symtom, kan skolsköterskan genomföra test?

Nej, tester utförs av primärvården, kontakta din vårdcentral.

Datum