Vad gör jag om jag har testat mig för covid-19 men ännu inte fått mitt provsvar?

Har du  testat dig för covid-19 och ännu inte fått ditt provsvar så anses du smittsam tills du fått svar.  Du ska alltså stanna hemma tills du fått svar. 

Datum